Samtalsterapi

Att börja i samtalsterapi är ett steg till att börja utforska sig själv på ett mer djupare plan och att bli medveten om de inre faktorer och krafter som påverkar och styr oss genom vårt omedvetna. Detta är en inre process som kan vara svår att göra på egen hand och det kan då vara värdefullt med samtalsterapi för att få stöd igenom denna utvecklingsprocessen. 

“Samtalsterapi är till för alla som vill och behöver.”

Elin Johansson

Varför söka samtalsterapi?

Anledningen till att söka samtalsterapi kan var många, det kan handla om allt från att du vill utveckla mera utav dig själv till problem eller svårigheter på jobbet eller i familjen, släkten eller i andra relationer. Upplevelser från att saker och ting bara drabbar eller händer dig, till att ibland så tar livet oss på oväntade vägar som kan göra att vi hamnar i stress, kris eller inre kaos. Större livsförändringar kan utan tvekan vara utmanade för de flesta av oss. Det kan vara just där och då du behöva någon att prata med. Någon som kan lyssna utan att döma och värdera, helt oberoende med nya perspektiv och utifrån andra infallsvinklar.

Så några av oss söker terapi för att det finns ett specifikt problem eller hinder i livet. Medans andra inte riktigt vet vad det är de behöver, det enda de vet är att det är något som skaver men vad det är, kan vi tillsammans utforska i terapin.

Vad du kan få hjälp med

Längtan, Ensamhet, Gemenskap, Förändring, Stress, Oro, Nedstämdhet, Låg självkänsla, Sedd, Hörd,  Bekräftelse, Ångest, Krav, Skuld, Skam, Vem är jag?, Relationer, Tvivel, Förändring, Osäkerhet, Skilsmässa, Vilja, Känslor, Obeslutsamhet, Stöd, Rädsla, Nyfikenhet

Mer information

Det är med en nyfikenhet och ett öppet förhållningssätt som vi tillsammans utforskar de frågor, hinder eller problem som du lyfter fram i terapin. Genom närvaro, värme och empati kan du få stöd till att omfamna och ta hand om de behov som du inte fått tillgodosedda tidigare i livet på ett helt nytt sätt.

Vad du än ser som dina utmaningar i ditt liv så möter jag upp dig där du befinner dig just nu. Samtalsterapi kan vara en väg till att få ge uttryck för själens längtan om den man egentligen är.

Vägen till förändring sker stegvis och det är viktigt att det får ta den tid som just du behöver för din egen process. Därför kan samtalsterapi pågå allt från några tillfällen till flera år, allt utifrån just dina behov.

Vad längtar du efter?

Det som ligger mig varmt om hjärtat är att få möjligheten att få vara med under just din unika utvecklingsprocess och att få se dig växa som människa.

Boka direkt