Välkommen till Shiningsouls!

Den här sidan vänder sig till alla som är intresserade av personlig utveckling både till dig som privatperson och som företag. Det här är platsen, där du i trygghet och utifrån din nyfikenhet, fritt kan utforska och upptäcka vem du är, – eller den du skulle vilja vara.

Levande och kärleksfulla relationer för dig och till världen

Min avsikt är att väcka din nyfikenhet till att våga ta ett första steg till att kontakta mig för att ta reda på vad just du söker och vad jag kan erbjuda dig utifrån dina önskningar och behov. Men jag hoppas också på att få vara en inspiration till dig, för att du ska kunna upptäcka mera utav det i livet som får dig till att känna dig livs levande!

När våra liv flyter på och allting är så som det brukar vara kan det välkända i det vara en trygghet och vi funderar inte så mycket över om vi skulle önska oss något annat. Men för några kan den tillvaron upplevas som en tristess eller en start till en gnagande känsla av att längta efter något mer.

Att drömma och längta efter en förändring kan väcka känslor som upplevs som både positiva och negativa men vanligtvis i en kombination av dem båda. Motstridiga tankar och känslor kan slita och dra inom oss av att bara fundera över om vi ska byta jobb, eller kanske till ett helt nytt yrke eller påbörja en ny utbildning.

Det är inte helt ovanligt att den önskvärda förändringen kanske inte sker eftersom man vet vad man har, och tryggheten i det hindrar oss från att våga utforska det vi egentligen längtar efter. Så vidare kanske våra liv fortsätter rullar på som vanligt men det kan nu istället vara yttre omständigheter som sätter oss på prov. Det kan vara kriser som utlöses av att kanske bli förflyttad eller av med jobbet. Kanske lämnar en när anhörig livet eller din partner vill att ni ska gå skilda vägar. Känslor som stress och oro och sviktande hälsa kan utlösas av stora och små kriser, och hur vi reagerar på dessa känslor är väldigt individuellt och det finns ingen regelbok över våra känslor, för vad som är rätt eller fel hos dig.

Det kan finnas många skäl och anledningar till att man söker efter någon som kan ge stöd och vägledning.

Det avgörande valet kan i slutändan handla om att du möter den person som du känner är rätt för dig och som du har förtroende för. Hos mig kommer du att bli bemött med empati som skapar förutsättningar för en trygghet för att du ska få möjligheten att kunna utveckla den bästa versionen av dig och utforska dina drömmar och din längtan som kan bli din verklighet.

Jag hoppas på att få förtroendet att möta dig!

Elin Johansson

Blogg